e-shop nabídka

Právní informace

18+! Při doručování zásilky bude po příjemci požadováno předložení originálu dokladu totožnosti — OP, ŘP nebo cestovní pas pro ověření plnoletosti příjemce v případě, že zásilka obsahuje alkoholické nápoje.

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží stanovené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků („kupujících").

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Účastníci se ve smyslu úst. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho úst. § 409 a násl.

Nákup zboží, které jste si v našem internetovém obchodě objednali se uskutečňuje plněním „košíku", tak jak jste zvyklí z jiných internetových obchodů.

Zakázka bude vyřízena nejpozději do 24 hodin od okamžiku odeslání a registrace zakázky na našem webu. Při platbě převodem se uvedený čas vztahuje k připsání peněz na náš účet.

Případné dotazy zodpovíme na čísle +420 777 283 314.


Newsletter

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:+420 608 560 799

Kontakt na naši zákaznickou linku
Certifikat Europa
American Dream